Fliseldning

Fliseldning har sedan 70-talet med stigande energikostnader blivit ett populärt sätt att värma fastigheter.

Fliseldning sedan 70-talet

Fliseldning har sedan 70-talet med stigande energikostnader blivit ett populärt sätt att värma fastigheter.

Dagens fliseldningssystem är trygga, säkra, bekväma och kan användas från en villas storlek upp till stora herrgårdar och slott. Förutom fliseldning bidrar till en renare miljö! Användningsområdet i komersiella sammanhang strächer sig från energikrävande växthus till industribyggnader.

Skogsägare med tillgång till egen skogsråvara är det mest fördelaktiga ur ekonomisk synpunkt. Även köpt skogsråvara är mycket fördelaktigt att nytta för att tillgodose sitt energibehov med miljövänlig bioenergi. En traktordriven flishugg kan enkelt och på kort tid producera det årliga bränslebehovet. Färdig flis finns till försäljning från sågverk och andra företag inom träförädling

Fliseldning med egentillverkad flis

Ved av alla slag innehåller i färsk tillstånd 50-60 % vatten.

Rå flis innehåller som tidigare nämts ca 50% vatten. Det betyder at en hink med 2 kg färsk flis innehåller 1 kg vatten som finns i flisen. Det innebär att 2 kg flis med 50% vatten ger i effektiv värmeenergi 5,3kWh (torrsubstans) -0,72kWH(för att förånga 1 kg vatten) = 4,58kWh.

Det innebär att det är viktigt att flisen man använder är torr! Vid lufttorkning över en sommar sjunker vattenhalten med 20-30 %.

För att få bästa kvaliteten på sin flis kan man låta materialet – träd, grenar – som man tänkt flisa ligga kvar i skogen och barra av sig.
Om flisen torkas blir både energivärdet och lagringshållbarheten bättre. Dessutom riskerar man inte att flisen möglar, vilket kan leda till häloproblem. Finfördelad flis är känsligare än grövre för mögel och röta. Flis är ett skrymmande bränsle. Den kan lagras utomhus men kräver stora ytor. Man bör förvara flisen under tak – här är ett exempel på ett enkelt men smart flisförråd.

Man får ut olika mycket energi ur olika träslag.

Utrustning för fliseldning

En komplett flisanläggning ger trygg och säker uppvärmning med mycket god ekonomi.
Oftast är det en flispanna utrustad med en flisbrännare.
Alternativt kan det vara en komplett värmecentral.
Den PLC-styrda anläggningen tillgodoser värmebehovet på ett säkert och en miljömässig nivå.
Med bekväm drift och skötsel kan en komplett flisanläggning ge den värme som behövs år efter år.