Flisbrännare

Våra flisbrännare

Ibland talar man om brännhuvudet som själva flisbrännaren. Brännhuvudet är den del dit bränslet matas och där sker också förbränningen av bränslet.

Det mer korrekta är att kalla den kompletta anläggningen för flisbrännare. Denna är utrustad med:
  •  Flisförråd/flismagasin där bränslet lagras.
  • Omrörningssystem i flisförrådet/flismagasinet som förflyttar flisen (eller annat bränsle) till en matarskruv
  • Matarskruv som transporterar bränslet till brännhuvudet.
  • Växlar och motorer som driver matarskruven
  • Brännhuvud med fläkt.
  • Säkerhetsutrustning som förhindrar bakbrand men även att hindra att bränsle matas fram när pannan har slocknat.
  • Styrenhet/styrskåp som med hjälp av elektriska signaler styr driften av flisbrännaren.

Hur fungerar flisbrännaren?

Omröraren transporterar bränsle från behållaren till matarskruven.
Matarskruven förflyttar/matar fram bränslet till brännhuvudet. Där förbränns det i hög temperatur med hjälp av luft som blåses in av förbränningsfläkten och värmer upp pannan rent och luktfritt. Nytt bränsle som hämtas in av matarskruven trycker den lilla mängd aska som finns kvar till pannans asklåda. Brännarens matarskruv trycker in bränslet enligt förinställda tidsintervaller. Genom att justera matarskruvens drifttid styr man mängden bränsle som förbränns i brännhuvudet och därmed pannans effekt.
Styrcentralen styr alltså elden som värmer upp pannan enligt den förinställda effektdriften och paustiderna.

Här finns flera olika modeller av flisbrännare 30-990 kW med färdigt flisförråd upp till 22m3 och byggd på plats upp till 100m3:

Flisbrännare 5, 10, 20, 30, 40 kW:

Med färdigt flisförråd / flismagasin 0,5 m3

Flisbrännare 10,20,30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 kW:

Med färdigt flisförråd upp till 3m3 Med färdigt flisförråd upp till 6m3 Med flisförråd upp till 11m3

Flisbrännare 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950 kW och 1 MW:

Med färdigt flisförråd upp till 22m3 Med flisförråd byggt på plats upp till 100m3