Aerotemper

Aerotemper (fläktluftvärmare) ..

…för vattenburna system lämpar sig bra för användning i värmesystem med fliseldning.

I ett sådant system kan man använda:
  • En flispanna som värmekälla,
  • En ackumulatortank – förbättrar funktionen men är inget krav,
  • Värmeledningar för att överföra värmen mellan värmekällan och aerotempern/aerotemprar,
  • Styrutrustning för aerotempern/fläktluftvärmaren (termostat, varvtalsreglering) för att reglera temperatur och hastighet på aerotempern.

Effektberäkning för aerotemper

För att uppnå den önskade temperaturen måste man dimensionera systemet på rätt sätt. För att beräkna effekten på den aerotemper /-ar som behövs man kan använda sig av en kalkylator där man anger storleken på det utrymme du vill värma upp.

En länk till kalkylatorn finns här.

För att beräkna effekt (dimensionera) en aerotemper / fläktluftvärmare på rätt sätt man måste veta:

vilken vattentemperatur kan man leverera till en aerotemper (inloppstemperaturen beror av den värmekällan som är installerad i värmesystemet. För en flispanna / pelletspanna / vedpanna – inloppstemperaturen brukar ligga på 70-85 grader).
önskad inomhustemperatur (vid den kallaste beräkningstemperaturen t.ex.-27C Ostersund)
information om byggnadsisolering

Detaljerade information om den effekten som man kan få från en aerotemper för olika inloppstemperatur och önskad inomhustemperatur hittar man i tekniska datablad levererad av tillverkaren.

Ett exempel på tekniska datablad finns under länken
(se sida 3 för detaljerade tabeller med info för dimensionering).

När du köper en aerotemper

De moderna aerotemprar har ofta höljet tillverkat av ett slitstarkt och ekologiskt material som kallas EPP. Höljet är tillverkat i expanderad polypropen. Fördelen med det materialet, förutom hållbarheten, är att de väger litet så att en person ensam kan lyfta och montera en aerotemper/fläktluftvärmare.

Värmeväxlaren i aerotempern är ofta gjord av koppar och aluminium. Dessa material är lätta och har en bra förmåga att överföra värme.

Aerotemper – vilket tillbehör?

När du köper en aerotemper är det klokt att komplettera den med en 2-vägsventil med ställdon. 2-vägsventilen används tillsammans med en termostat för att förhindra varmvattencirkulation i värmefläkten när önskad temperatur uppnåtts, vilket leder till minskade energikostnader.

För att ha möjlighet att rikta flödet av den uppvärmda luften man kan förse fläktluftvärmaren (aerotempern) med en vridbar hållare och flexibla slangar. De gör så att man kan justera fläktluftvärmarens riktning även efter utförd installation.

Vi har också andra tillbehör som du kan komplettera aerotempern med för att få en smidig uppvärmning t ex varvtalsreglering, varvtalsreglering med inbyggd termostat mm.

Nedan finns länkar till en webbutik där du kan läsa mer om olika tillbehör, styrutrustning och även se aktuella priser:

Aerotemprar – pris

Nedan finns länk till hemsida/webbutik med aerotemprar från Reventon Group.

Reventon Group är ett väletablerat och välrenommerat företag med över 30 års erfarenhet på den globala marknaden inom området för värmefläktar. De utvecklar och tillverkar pålitliga och mycket konkurrenskraftiga produkter som helt uppfyller EU-normer och krav.

Besök webbutik aerotemprar.se