Flisförråd

Våra flisbrännare

Ibland talar man om flisförråd som själva byggnaden där man förvarar flis.
Huvudfunktionen för flisförrådet är att skydda bränslet (flis) mot väderfaktorer som regn och snö så att risken för fukt och mögel minimeras.

Här finns ett exempel på ett sådan förråd som rymmer cirka 250 m3 flis finns på bilden här på sidan.

Enkel konstruktion: gjuten betongplatta med betongsockel, trästomme med metallbalkar som takstol, plåtfasad och plåttak.

Flisförråd med matarskruv

Ibland kallar man ett komplett flismatningssystem – bränslebehållare med matarskruv – för flisförråd. I ett sådant system matas bränsle från en bränslebehållare via en specialtillverkad matarskruv med mycket hög driftstyrka.

Flisförrådets stolrlek varierar beroende på det energibehov man har och den påfyllningsintervall som önskas. Energihallten i flis är lägre än i pellets och briketter varpå ett store förråd krävs för att rymma samma energimängd som dessa förädlade biobränslen.

Här finns olika modeller med bränslesilo volym: 0,5; 1; 2; 2,75; 3; 4; 6; 8; 11; 15; 16; 18; 22 m3:

Flisbehållare / Flissilo – volym 500 l / 0,5 m3

Flisbehållare / Flissilo – volym 1, 2, 3 m3

Flisbehållare / Flissilo – volym 2, 4, 6 m3

Flisbehållare / Flissilo – volym 8, 11, 15 m3

Flisbehållare / Flissilo – volym 16, 22 m3